Supreme Gold Champion Senior Stallion, Fadi Al Shaqab